منو
LIFE FITNESS-نشان
SHOULDER PRESS

SHOULDER PRESS

life fitness\\\\ninsignia پرس شانه سری\\\\nپرس شانه سری insignia دارای بازوهای همگرا مستقل است که یک حرکت فشاری طبیعی بالای سر ایجاد می کند. تجهیزات قدرت انتخابی سری نشان ممتاز دارای لمس های هوشمند و عناصر طراحی هستند که باعث ایجاد حس طبیعی و تجربه ای واقعاً به یاد ماندنی می شود.

خانه محصولاتگواهینامه هادرباره مااخبارسرویسبا ما تماس بگیرید RSS
CoryRight © All Rights Reserved.